AcademicaAnmälan


Nu har du tittat igenom det som är "öppna" sidor, d.v.s. de som inte kräver medlemmarnas lösenord. Vi hoppas att du funnit Club Academica intressant och passande för dig.

Fyll i uppgifterna i formuläret och klicka på knappen "skicka". Du får mejlsvar från klubben.

Klubben garanterar 100% sekretess för dina uppgifter som du lämnar här.
De kommer inte att vidarebefordras.

Det gäller även medlemmar emellan. Exempel: En medlem har träffat dig i någon klubbaktivitet och vill komma i kontakt med dig senare. Medlemmen hör efter med
klubben om ditt telefonnummer. Gången blir då den att medlemmen får lämna sitt telefonnummer
som klubben sedan mejlar till dig tillsammans med kontaktförfrågan. Du får då själv bedöma om du vill ringa upp personen.

Rutinen behövs. Det KAN vara en person som du gärna vill komma i kontakt med.

Klubbledningen

Club Academica
Box 7151
103 88 Stockholm