Om medlemskap ...

På de "öppna" hemsidorna, d.v.s. de som inte kräver medlemmarnas lösenord, har du nu haft möjlighet att läsa om det mesta som hänt, händer och kommer att hända i Club Academica.

Här nedan kan du se de bärande idéerna som ligger bakom framgången med Club Academica.

Vi börjar med inträdeskraven: Ålder 40+. Akademisk examen ”eller motsvarande” (se nedan). Här vill vi framhålla att CA inte är en ”snobbklubb”. Det kan låta så på namnet med det är inte avsikten. Måttstocken är en strävan att gruppen, ’kretsen’, skall vara så homogen som möjligt och därmed trivas tillsammans.
Inträdeskraven gör gruppen homogen på det viset att alla är klartänkta människor med egna visioner i smått och stort. Då kan t.ex. en cykeltur i Stockholms omgivningar bli en positiv och mångfacetterad upplevelse helt enkelt av just den anledningen. Cykel i medvind, bad, picknick och andra upplevelser som den här gruppen tar till sig och pratar om på sitt sätt med olika infallsvinklar. Det hela blir enkelt och trevligt. Du känner att du är bland likasinnade vänner! Du vill inte tillbringa cykelturen med flåsande muskelknippen som ser som enda meningen med en cykel att den kan förbättra konditionen. Vid paus får de endast utbyte av folk som kan de senaste fotbollsresultaten. Just du känner dig då förtvivlat ensam och kan inte se något positivt med en sådan cykeltur.

Det här var faktiskt vår huvudtanke när vi startade Club Academica. Mer än tio års strålande framgång har visat att vi hade alldeles rätt. Du kan också se samma sak efter dessa linjer: Det finns många klubbar i Stockholm för åldersgruppen. De kan ha liknande aktiviteter på sina program. Det avgörande är vilka du umgås med när du tar del i dessa aktiviteter. Där visade sig Club Academica fylla ett tomrum.

”Eller motsvarande”: En akademisk examen är en bra gemensam nämnare. ”Motsvarande” är jämförbara utbildningar som i och för sig inte leder till formell ”akademisk examen”. Det finns ytterligare en ’gemensamma nämnare’. Där gäller positionen i samhället som också styr personliga värderingar och intressen. Den som har nått en god position utan dessa utbildningsformalia, i förvaltningen, eget företag eller övriga näringslivet har ett sätt att se på livet som gör att den s.k. personkemin stämmer. Det är vad medlemskraven åsyftar.

Erfarenheten säger oss att du själv känner om du passar in i det beskrivna, m.a.o. om du och de andra kommer att trivas ihop. Vi har nu betydande erfarenhet och problemet har varit litet. De som känner på sig att de inte ’passar in’ vill heller inte vara med.

Se om alternativ för medlemskap nedan och välj det du tycker passar dig.

Tillhör du kategorin ”eller motsvarande” och känner dig osäker kan du mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med uppgifter så får du klart besked från klubben.

Klubben är känd för ett brett program. Segling, opera, promenader, golf, museum, cykel i Sverige och utomlands, skidor i Alperna, fjällvandring, danser, kräftskivor, konserthuset, segelflyg, jazz, teater, bio och mycket mer. Fester, mat och dans, i härlig välbelägen restaurang.

Kom ihåg vad du läste här ovan: Styrkan i Club Academica är inte bra aktiviteter som sådana. Styrkan ligger i kombinationen, ett brett utbud och den trevnad du finner bland likasinnade medlemmar när du deltar i aktiviteterna. Du känner dig snart som en i gänget. DET är viktigt och har visat sig göra hela upplevelsen rättfram och enkel att ta till sig.

Årsmedlemskap:
12 månader från betalningsdagen: Kostar 750 kr plus en engångsavgift på 200 kr (det är en del administrativa kostnader och annat trassel att få in dig i systemet).
Betala till plusgiro ’Club Academica 23 91 37 – 3 så kommer medlemskortet till dig med posten.


Provmedlemskap: 600 kr för 6 månader. Där ingår anmälnings- och registreringsavgiften på 200 kr som fortfarande gäller om du vill fortsätta. Du betalar sedan 750 kr för 12 månader. Betala till plusgiro ’Club Academica 23 91 37 – 3 så kommer medlemskortet till dig med posten. Provmedlemskapet har kommit till som ett alternativ för att du inte skall ha känslan att du måste ”köpa grisen i säcken”. Efter att ha provat på blir du ordinarie medlem utan att behöva betala anmälnings- och registreringsavgiften på 200 kr.

Det finns fördelar för dig om du redan nu bestämmer dig för årsmedlemskap 750 kr + anmälnings- och registreringaavgift 200 kr = 950kr. Bl.a. får ”ordinarie medlemmar” förtur till aktiviteter där det som regel är överbokning.

OBS! Du måste klicka på knappen AcademicaAnmälan, formulär kommer upp, fyll i uppgifterna, och klicka på "skicka" . Därefter får du klubbens mejlsvar om att du blivit/inte blivit erbjuden medlemskap.